Copiii și educația incluzivă

Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. (Convenţia asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generala a Naţiunilor Unite la...

Citește tot