Copiii și educația incluzivă

Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. (Convenţia asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generala a Naţiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989)

Deşi ne naştem, ne dezvoltăm şi creştem în condiţii diferite, fiecare dintre noi avem dreptul la educaţie. Educaţia este mai mult decât influenţarea conştientă a dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice. „Este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.” (Socrate)

Educaţia este importantă, dacă nu chiar, esenţială. Chiar dacă natura este cea care ne scoate în evidenţă asemănările, educaţia este cea care ne deosebeşte unii de ceilalţi. Şcolile trebuie să permită stiluri şi ritmuri diferite de învăţare şi să răspundă nevoilor fiecărui elev.

Acesta este scopul educaţiei incluzive: să combată riscurile de excluziune şi să asigure dreptul la o educaţie de calitate, şanse egale pentru toţi copiii şi dreptul la participare socială.

UN COPIL trebuie să aibă şansa de a-şi dezvolta personalitatea liber, în funcţie de propriul ritm; să interacţioneze cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi noi cunoştinţe. El trebuie să se autodescopere şi să aibă o imagine de sine pozitivă.

Cine îşi poate imagina o şcoală în care învaţă copii cu deficienţe intelectuale, copii cu handicap, copii de altă etnie, copii supradotaţi, copii „normali”?

Ţi-ai înscrie copilul „normal” la o asemenea şcoală?

Statisticile demonstrează că 82% dintre copiii cu dizabilităţi care frecventează şcolile normale întâmpină dificultăţi de învăţare; 8% abandonează şcoala, iar 10% dintre ei n-au văzut niciodară o sala de clasă. Este sau nu este bine ca toţi copiii să înveţe împreună? Care e răspunsul la această întrebare?

„Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, educatorul trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire al copilului prin libera manifestare a sa.” (Constantin Harly)

 

Categorii : Educație
Etichete :